Katarakt Nedir

Katarakt Ameliyatı Nedenleri ve Tedavisi

Gözün içinde bulunan ve kristal say­damlığındaki lensin saydamlığını kaybedip, matlaşmasına katarakt ‘da Lens, gözün korneadan sonra ikinci kırıcı ortamıdır.

Normal bir lensin e’i su, % 35’i proteinden ibarettir,

Kataraktlar 2 bölümde incelenir.

Doğuştan olan ( Konjenital ) kataraktlar ;

1/3’i için kati bir neden söylemek mümkün olmamaktadır. Gene­tik (ailesel) olabildiği bu gibi, Down sendromu bu gibi sistemik hastalıkların habercisi ve ya bir belirtisi olabilirler. bununla birlikte ha­mile annenin geçirdiği kızamıkçık, kızamık, zona, kabakulak bunun gibi hastalıklar, annenin hamileyken aldığı ışın tedavisi ya da kortizon bunun gibi ilaçlar da çocuğun doğuştan kataraktlı doğma­sına neden olabilir.

Tek ve ya çift taraflı olabilecek bu kataraktı gözün görme organizasyonunun geliştiği ilk üç ay içinde almak gereklidir. Ameliyatla gözün matlaşmış lensi çıkarılıp, yerine göz içine konulan bir lens ile iyileşme sağlanabilir.

Doğuştan kataraktlarda erken tanı ve tedavi aşırı mühimdir Bu nedenle yeni doğanın zamanında göz mu­ayenesi olabilmesi için anne babaların dikkatli olması ge­reklidir. Bebeğinin göz bebeği dalında matlaşmış lense ait beyazlıklar dikkatini çeken anne, hemen bir göz dok­toruna başvurmalıdır.

Sonradan oluşmuş ( Akiz ) kataraktlar ;

zaman içinde yapılmış lens matlaşmaları 5 genel tip ola­rak sınıflandırılabilir,

a- Travmatik katarakt ; göze gefen delici, kesici darbeler sonucu, radyasyon, ultraviyole etkisiyle oluşturulmuş kataraktlar­dır.

b- Komplike katarakt ; herhangi bir diğer göz hastalığının (glokom, kronik üvertler) seyri sırasında gelişen kataraktlar­dır.

c- Patolojik katarakt ; şeker rahatsızlığı, paratiroid bezi has­talıkları bunun gibi bazı sistematik ve metabolik sorunların sonu­cunda ortaya çıkabilir, Uzun zaman devamlı olarak kullanılan kortizonlu göz damlaları, miyoplarda göz bebeğini küçült­mek için uygulanan damlalar, katarakt oluşumuna sebep ola­bilir. Bu tür kataraktlar henüz başlangıç döneminde iken, ameliyat önerilir.

d- Sekonder (ikincil) katarakt ; gözün içindeki lensin değiş­tirildiği ameliyatlarından sonra, lens arka tarafında olan vede destek için bırakılan kapsül olarak tabir edilen bölge hastaların 1/3’inde matlaşır. Bu du­rum sekonder katarakt olarak adlan­dırılır. çok kısa sürecek lazer ameliyatından sonra mat ve sert olan bölgeye sıvılaştrılarak, dışardaki katmana alınır.

Senil katarakt ; yaşlanma ile oluşan bir türdür. kamu ara­sında türlü göz damlaları kullanılsa da tek ve kesin çözümü ameliyattır ki bu günlerde artık katarakt ameliyatları 20- 30 dakika arası sürmektedir. Hasta önlemini en kısa zaman­da almalıdır ki ihmal durumunda daha ağır seyirli göz has­talıklarına neden olabilmekte.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir