Hipermetropi Nedir

Hipermetropi; 5 metreden yakını görme enerjisinin azalmasıdır. Görüntü retinanın arkasına düşer. Yakını yakın mesafeyi görememe durumudur.

3 Tip Hipermetropi Vardır;

a- Eksen hipermetropisi ; gözün ön-arka ekseninin nor­malden kısa olmasına bağlıdır. En fazlaca rastlanan tiptir.

Çocuklarda 7 yaşına kadar göz küresi de yetiştiğinden, +3 derecesinde hipermetrop mevcuttur.

Yüksek dereceli hipermetropi’de hastada sürekli yakına uyum yapma mecburi­luğu, baş ve ense ağrısı gibi şikayetlere neden olur.
Bu çocuklar devamlı yakın ders çalışmadan veya yakın okuma­dan yakınırlar.
Yaşlılıkta uyum yapılamadığı veya azaldığı zaman artık uzağı da iyi görememe başlar.
Doğuştan yüksek hipermetrop olan çocuklarda 2 yaşlarında uyum reflekslerinin ortaya çıkışıyla beraber, içe şaşılık olay­ları görülebilir.
B- Eğrilik hipermetropisi ; Bazı hastalıklar sonucu kornea düzleşir ve gözde kırma gücünün azalmasıyla hipermetropi ortaya çıkabilir.

C- Kırıcılık hipermetropisi ; Lens isminde olan bölümün göz içinde yerini değiştirmesi sonucu veya katarakt ameliyatla­rından sonra herhangi bir sebeple göz içine lens yerleştiril­memiş vakalarda gözün kırıcılığı azalır ve hipermetropi geli­şir.

Özellikle insülin tedavisi alan şeker hastalarında, tedavi­nin başlangıç günlerinde kan şekerinin düştüğü vakalarda geçici olarak hipermetropi görülebilir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir