Latest

Şaşılık Nedir

Uzak bakışta paralel olan görme eksenlerinden birinin herhangi bir yöne doğru sapması durumudur. Şaşılık mütevazı­ce güzel duyu bir hata değil, aynı zamanda görme sistemini de bozar. İki gaslınde
Read More

Tavuk Karası Nedir

Toplumda 3 bin ile 5 kişiden birinde rastlanan ve insanoğlunun dünyasını karartan Tavuk karası hastalığı‘nın gaslın içindeki rod isminde olan hücrelerin bozulması nedeniyle meydana gelmektedir. Zamanımızda dünyada ortalama
Read More

Hipermetropi Nedir

Hipermetropi; 5 metreden yakını görme enerjisinin azalmasıdır. Görüntü retinanın arkasına düşer. Yakını yakın mesafeyi görememe durumudur. 3 Tip Hipermetropi Vardır; a- Eksen hipermetropisi ; gözün ön-arka ekseninin nor­malden
Read More

Gözde Yabancı Cisim Tedavisi

Çok sık karşılaşılan acil göz şikayetlerinden biri de gaslın içine ya da kapaklarına (cam gibi) yabancı cisim girmesidir. Meydana getirilen işin çeşidine ve yabancı cismin göze geliş şiddetiyle
Read More

Kontakt Lensler Nasıldır ?

Günümüzde kullanımı çok yaygınlaşmış olan kontakt lensler, hastalar için avantajlı olduğu kadar birçok kompli­kasyonu da beraberinde getirmektedir. Mikrobik enfeksiyonlar, lens koruyucularına karşı aşırı du­yarlılık, kontakt lens birikintileri, uygun
Read More

Glokom Nedir

Glokom Göz Tansiyonu hastalığı Nedir ?   Glokom, hepimizin bildiği ama asıl ismini bilmediği göz tansiyonu hastalığıdır. öyleki hakkında yapılan anketlerde her 100 insandan 73’ünün hastalığın ismini ilk
Read More

Katarakt Nedir

Katarakt Ameliyatı Nedenleri ve Tedavisi Gözün içinde bulunan ve kristal say­damlığındaki lensin saydamlığını kaybedip, matlaşmasına katarakt ‘da Lens, gözün korneadan sonra ikinci kırıcı ortamıdır. Normal bir lensin e’i
Read More

Göz Seyirmesi

Göz seyirmesi , halk arasında farklı batıl inançlar bulunmaktadır. Sağ göz seyirmesi şeklinde, şahısların sıhhatli bir yaşamının olacağı biçiminde yorumlanmaktadır. Sol göz seyirmesi ise, arlık işareti halinde yorumlanmaktadır.
Read More

Gözlük Takmakdan Kurtulun!

Lasik yöntemi ile gözlüklerden kurtulmak hem olası hem de güvenlidir. Burada en önemli konu, hasta seçimidir. Bunun için de en başta aşırı detaylı bir muayene, en hassas ve
Read More